TQR Challenge T11-2023

TQR Challenge T11-2023

05/11/2023 (00:00) - 30/11/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: TQHPC - Vũ Minh Tuyên TQHPC - Vũ Minh Tuyên


· Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 10:00 (phút/km)

· Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 10:00 (phút/km)

· Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

· Quãng đường tối thiểu: 1 (km)

 Các cự ly đăng ký:

 · 100km (tương đương mỗi ngày 3,3km)

· 150 km (tương đương mỗi ngày 4,9km)

· 200 km (tương đương mỗi ngày 6,5 km)

· 300 km (tương đương mỗi ngày 9,7km)

 Tiêu chí sắp xếp thành tích

  · Số km thực hiện nhiều nhất

  · Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:30 đến 10:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 10:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

25/11/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100km ()
150 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở