TPR-Chạy tích lũy tuần

Hạn đăng ký và thi đấu:

TPR-Chạy tích lũy tuần

18/05/2023 (00:00) - 31/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Khỏe Lê Xuân Khỏe Lê Xuân


Chạy tích lũy khoảng cách theo tuần.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 20:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Quãng đường tối đa: 100 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

01/12/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
70KM
100 KM
120 KM
150 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở