TPR-Chạy dài cuối tuần

TPR-Chạy dài cuối tuần

18/05/2023 (00:00) - 31/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Khỏe Lê Xuân Khỏe Lê Xuân


Hoàn thành bài chạy dài cuối tuần, 15, 21, 32km

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 20:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 15 (km)
  • Quãng đường tối đa: 160 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

31/05/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

15 KM
21KM
30 KM
42KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở