TPR- Thử thách Tháng 3

TPR- Thử thách Tháng 3

01/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: TPR TPR


-Các thành viên tham gia thử thách đăng ký số Km chạy theo tháng

-Cuối tháng, nếu các thành viên không hoàn thành số km đã đăng ký thì xung quỹ Sữa đậu nành tối thiếu 30k (vd: thiếu 1km: nộp 30k, 15km cũng nộp 30k). Nếu số km thiếu trên 15k sẽ tính trên cơ sở 2k/1km thiếu

- Một tracklog được công nhận khi

+ Chạy ngoài trời, có GPS đầy đủ, chính xác 

+ Pace (phút/km) trong khoảng: 3:30-8:30. Pace sẽ được tinh trên từng km, không phải pace trung bình. Vì thế, bất cứ KM nào có pace không nằm trong khoảng nêu trên thì tracklog đó sẽ không được ghi nhận kết quả.

+ Chạy từ 2km trở lên


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:30 đến 08:30 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

07/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5