Mở
Tổ Kiến – chạy tích lũy tháng 1

Tổ Kiến – chạy tích lũy tháng 1

05/01/2020 (00:00) - 25/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Phúc Lê Phúc Lê


Nhằm khích lệ tinh thần chạy bộ của Tổ Kiến – HHN, Admin sẽ tổ chức các thử thách trên 84 Race để mọi người cùng tham gia.

·       Chạy tích lũy: 21 ngày – 63km => Trung bình mỗi ngày mỗi người phải chạy ít nhất 3km

Thưởng: Hằng quý Tổ Kiến sẽ họp và bầu chọn Kiến chạy tốt nhất và trao thưởng.

Phạt: Không


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

24/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

63 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia