TKHT 2021 KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

TKHT 2021 KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

01/01/2021 (00:00) - 01/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Quan HanLy Quan HanLy


Điều lệ giải

1. Các hoạt động đi bộ hoặc chạy duy nhất trong ngày 1/1/2021(được cộng dồn trong ngày).

2. Nếu phát hiện Cheat ( gian lận) trong việc ghi nhận kết quả phạt 500k/lần cheat

3.Giới hạn 01 lần chạy, đi bộ 2km

4. Giới hạn Pace : từ 5:00->12.00 nhanh hơn 5 phút /km hoặc chậm hơn 12 phút /km đều không được ghi nhận

5. kết quả Link từ Strava

6. Giải thưởng:

- 3 giải cao nhất trong ngày.

Bộ môn thi đấu: Chạy - đi bộ

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 12:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất trong tuần
 • Avg Pace thấp nhất trong tuầnBộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 12:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

31/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở