THỬ THÁCH THÁNG 5-2021 CỦA CAO BẰNG RUNNERS

Thời hạn đăng ký:

THỬ THÁCH THÁNG 5-2021 CỦA CAO BẰNG RUNNERS

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Tiến Nam


CHÀO THÁNG 5

Để có sân chơi cho CLB, hàng tháng sẽ có các thử thách tháng để các thành viên hoàn thành.

Thưởng / phạt thực hiện theo quy chế CLB.

Trân trọng!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

10/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

58 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở