THỬ THÁCH THÁNG 5 – ABCR2021

Thời hạn đăng ký:

THỬ THÁCH THÁNG 5 – ABCR2021

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Cụ Bá Cụ Bá


Câu lạc bộ An Bình City Runner tạo thử thách riêng cho các thành viên trong CLB như sau:

1. Thời gian chạy: từ 00:00 giờ ngày 01/05/2021 đến 23:59 giờ ngày 31/05/2021

2. Thời hạn đăng ký: 23h59p 20/05/2021.

3. Các hạng mục lựa chọn: 70km; 120km; 150km; 200km; 250km

4. Khi không hoàn thành cự li đăng kí, thành viên sẽ tự nguyện góp 300.000đ vào quỹ Câu lạc bộ.

(Các thành viên không thuộc CLB vui lòng không đăng ký thử thách này)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

20/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
120 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

46 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở