Thử thách tháng 4 - Giải thể thao dành riêng cho thành viên của CenIT - VNPT Khánh Hòa

Thử thách tháng 4 - Giải thể thao dành riêng cho thành viên của CenIT - VNPT Khánh Hòa

01/04/2020 (00:00) - 30/04/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Thái Nguyễn Thái Nguyễn


Cùng với toàn xã hội phòng, chống dịch Covid-19, CenIT - VNPT Khánh Hòa phát động thử thách thể thao nội bộ: chạy, đạp xe, bơi để cải thiện sức khỏetăng cường sức để kháng, tăng cường khả năng miễn dịch, đồng thời nâng cao tinh thần thể dục thể thao của toàn Trung tâm.

Công thức quy đổi: 1km bơi = 5 km chạy = 15km đạp xe


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 15:00 (min/km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 16 - 35 (km/h)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 8 (min/100m)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

04/04/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

300 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia