Thử thách tháng 4 - chạy vì sức khỏe

Thử thách tháng 4 - chạy vì sức khỏe

01/04/2024 (00:00) - 30/04/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phương Tố Nguyên Phương Tố Nguyên


Tích lũy trong tháng 4 xem ai có số km cao nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 13:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

01/04/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

250 km
300 KM
500KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở