Thử Thách Tháng 12 - DenLu Runners

Thời hạn đăng ký:

Thử Thách Tháng 12 - DenLu Runners

01/12/2020 (00:00) - 31/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Khoa Nguyen Khoa Nguyen


Thử thách Tháng 12 của Đền Lừ Runners - DLR

Trong thời gian diễn ra thử thách, chúng ta sẽ cùng nhau đăng ký mục tiêu tập luyện cho bản thân tính bằng tổng số km chạy mà tự mỗi Cụ, Mợ sẽ cam kết sẽ thực hiện, tạm chia ra các hạng như sau:

1. Hạng 1: 50Km

2. Hạng 2: 100Km

3. Hạng 3: 150Km

4. Hạng 4: 200Km

5. Hạng 5: 250Km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

05/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

43 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở