Thử Thách Tháng 05 - AirPay KV04 MBA

Thời hạn đăng ký:

Thử Thách Tháng 05 - AirPay KV04 MBA

05/05/2021 (00:00) - 04/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Đình Điểu Phạm Đình Điểu


Thử Thách Tháng 05 - AirPay KV04 MBA

 Hình thức: chạy hoặc đi bộ
 Thời gian: Từ Thứ Năm, ngày 5/5 đến hết Thứ Sáu, ngày 05/06
 Cự ly: chọn một trong các cự ly 100 km / 120 km / 150 km / 200 km
 Mục đích:
- Rèn luyện nghị lực, đạo đức
- Gắn kết hoạt động đội nhóm
 Yêu cầu:
- Tốc độ trong khoảng pace 3ph/km đến 15ph/km
- Mỗi buổi tập đi tối thiểu 5km
- Thời gian: trước 5h30
 Tiêu chí hoàn thành: Tổng quãng đường tích luỹ tối thiểu 3km / lần / ngày
  Kỷ luật:
- 100.000đ/ mỗi km thiếu
- 100.000đ/ mỗi ngày muộn
- 200.000đ / ngày không hoạt động


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

09/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

7 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở