THỬ THÁCH OFFLINE NỘI BỘ CUỐI TUẦN VNPT - CAO BẰNG

THỬ THÁCH OFFLINE NỘI BỘ CUỐI TUẦN VNPT - CAO BẰNG

16/01/2021 (00:00) - 16/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Tiến Nam


Thử thách nội bộ!!!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 10:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Avg Pace thấp nhất
  • Số km thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

15/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21.1 KM
30 KM
42.2 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở