Thử thách đầu tiên của DCR

Thử thách đầu tiên của DCR

15/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Vô Cùng Vô Cùng


Thử thách đầu tiền rất đơn giản:

- Thúc đẩy rèn luyện thường xuyên của các thành viên DCR

- Tạo động lực cho các thành viên mới.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 10:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

18/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM
150 KM
200 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở