Thử thách cuối tuần

Thử thách cuối tuần

23/11/2019 (00:00) - 24/11/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Ngọc Hưng Trần Ngọc Hưng Trần


Cuối tuần là thời gian dành cho long run.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 10 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Avg Pace thấp nhất
  • Số km thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS

Thời hạn đăng ký

23/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21.1 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

36 người đã tham gia

charts5