Thử thách cuối năm 2020 - An Bình City Runner

Thời hạn đăng ký:

Thử thách cuối năm 2020 - An Bình City Runner

18/11/2020 (00:00) - 31/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Quang Tôn Nguyễn Quang Tôn


I. THỂ LỆ:

1. Thời gian chạy từ 00:00 giờ ngày 16/11/2020 đến 23:59 giờ, ngày 31/12/2020

2. Thời hạn đăng ký: 23h59p 26/12/2020.

3. Tốc độ chạy trung bình (Avg pace) từ 4:00 phút/km đến 13:00 phút/km.

4. Sử dụng phần mềm Strava, garmin để tracking đường chạy.

II. CHALLENGES

Trong thời gian diễn ra thử thách, chúng ta sẽ cùng nhau đăng ký mục tiêu tập luyện cho bản thân tính bằng tổng số km chạy mà tự mỗi cụ, mợ sẽ cam kết sẽ thực hiện, tạm chia ra các hạng như sau:

1. Hạng 1: 120Km

2. Hạng 2: 200Km

3. Hạng 3: 250Km

4. Hạng 4: 300Km

5. Hạng 5: 500Km

III. THƯỞNG PHẠT

BQT CLB sẽ tổng kết Challenges và công bố trong buổi Tổng kết cuối năm 2020 của CLB, cụ thể:

1. Thưởng:

- BQT cùng các thành viên sẽ bình chọn ra những thành viên hoàn thành target trong tháng, có sự tiến bộ về chuyên môn, lan tỏa được phong trào đến với nhiều người và có đóng góp tích cực cho hoạt đồng chung của CLB.

2. Phạt:

- Đối với challenge số 1 và 2: mỗi km thiếu thành viên nộp phạt 30.000đ/1km.

- Đối với challenge số 3 và 4: Mỗi km thiếu thành viên nộp phạt 20.000d/1km.

- Đối với challenge số 5: Mỗi km thiếu thành viên nộp phạt 10.000d/1km. 

- Tổng tiền phạt giới hạn dưới 500k

Tất cả số tiền thu được sẽ được sung Quỹ CLB

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

• Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

• Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 13:00 (min/km)

• Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

• Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

• Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

• Số km thực hiện nhiều nhất

• Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 13:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

26/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

120 KM
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()
500KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

36 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở