THỬ THÁCH CUỐI NĂM – ABCR2021

Hạn đăng ký:

THỬ THÁCH CUỐI NĂM – ABCR2021

01/12/2021 (00:00) - 31/12/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Cụ Bá Cụ Bá


Câu lạc bộ An Bình City Runner tạo thử thách riêng cho các thành viên trong CLB như sau:

1. Thời gian chạy: từ 00:00 giờ ngày 01/12/2021 đến 23:59 giờ ngày 31/12/2021

2. Thời hạn đăng ký: 23h59p 20/12/2021.

3. Các hạng mục lựa chọn: 70km; 120km; 180km; 250km; 300km

4. Khi không hoàn thành cự li đăng kí, thành viên sẽ tự nguyện góp vào quỹ Câu lạc bộ như sau:

- Cự li 120km trở xuống: mỗi km không hoàn thành, đóng 3K/1km, không quá 150K.

- Cự li 180km và 250km: mỗi km không hoàn thành, đóng 2K/km, không quá 150K.

- Cự li 300km: mỗi km không hoàn thành, đóng 1K/km, không quá 150K.

(Các thành viên không thuộc CLB AN BÌNH CITY RUNNER vui lòng không đăng ký thử thách này)

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký

20/12/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
120 KM ()
180 km ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

44 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở