Thử thách chạy bộ tháng 10 năm 2022 TEAM 72 - VIR

Thử thách chạy bộ tháng 10 năm 2022 TEAM 72 - VIR

03/10/2022 (00:00) - 30/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Hoàng Vũ Nguyên Hoàng Vũ Nguyên


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký).
 • Mỗi tuần chạy tối thiểu 4 cuộc (trong 4 ngày khác nhau), trong đó:
+ Đối với cự ly 150km, mỗi tuần có cuộc chạy dài 12km;
+ Đối với cự ly 200km, mỗi tuần có cuộc chạy dài 15km;
+ Đối với cự ly 250km, mỗi tuần có cuộc chạy dài 21km
+ Đối với cự ly 300km, mỗi tuần có cuộc chạy dài 30km
(Tuần được tính từ 0h00 thứ 2 đến 23h59 ngày CN)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 4:00 đến 12:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

THƯỞNG, PHẠT:
1. Thưởng: Sẽ công bố sau
2. Phạt:
- Chạy không đủ km đăng ký, mỗi km thiếu đóng quỹ nhóm 5.000 đồng;
- Chạy thiếu 1 buổi (trong 4 buổi quy định cho mỗi tuần) đóng quỹ 50.000 đồng;
- Thiếu cuộc chạy dài: đóng quỹ 70.000 đồng

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 12:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

06/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 km ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở