Thu thach chay bo Anviet CPA 2020

Thu thach chay bo Anviet CPA 2020

25/05/2020 (00:00) - 19/06/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Việt Nguyễn Hoàng Việt Nguyễn Hoàng


Chia làm 4 team. Mỗi team 6 người. Số Km tối thiểu của 1 team là 300km, từ ngày 25/05/2020 đến 19/06/2020. Mỗi 1 lần đi là tối thiểu 1km/lần


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 6
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

26/05/2020 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

37 người đã tham gia

charts5