THỬ THÁCH BỤI TRE LÀNG

THỬ THÁCH BỤI TRE LÀNG

01/12/2021 (00:00) - 31/12/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Võ Ngọc Thạch Võ Ngọc Thạch


Nhằm đầy mạnh phong trào thể dục thể thao và tăng cường thể chất cho thành viên trong Bụi Tre Làng.

Thành viên tham gia thử thách phải hoàn thành cự ly đã đăng ký của mình

Có thể đi bộ hoặc chạy bộ

Thành tích được tính trên kết quả từ ứng dụng Strava.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

30/11/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
70KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở