Thử thách BSIE T6

Thử thách BSIE T6

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Ha Nguyen Ha Nguyen


BCKM Challenge
Nữ tối thiểu : 16km/ Tháng
Nam tối thiểu 30km/ Tháng
Nữ

16 km ~ 100 stickers
30 km ~ 200 stickers
50 km ~ 340 stickers
75 km ~ 500 stickers
150 km ~ 1000stickers
Nam

Nam 30 km (~ 100 stickers)
60 km ~ 200 stickers
90 km ~ 340 stickers
150 km ~ 500 stickers
200 km ~ 1000 stickers
- Nhất nam 200 Sticker, nhất nữ 200 Sticker

- Chạy bộ: Nam Pace dưới 10, nữ dưới 12


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Đạp xe, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 15:00 (min/km)
  • Bài đạp có tốc độ trung bình (avg speed) từ 20 - 45 (km/h)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 2 - 5 (min/100m)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

08/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

16 km
30 km
60 km
90 km
150 km

Phần thưởng khi hoàn thành

17 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở