Thử thách 21 ngày chạy bộ - CHUNG NIỀM TIN

Thử thách 21 ngày chạy bộ - CHUNG NIỀM TIN

11/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Huy Vinh Nguyễn Huy Vinh


- Đối tượng tham gia: CNV đang lưu trú và làm việc tại Nhà máy TOTO Hưng Yên
- Hình thức tham dự: cá nhân (không tổ chức dưới hình thức tập thể nhằm đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch.
- Bộ môn thi đấu: Chạy
- Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

- Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

- Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

30/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

25 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở