Mở
THỬ THÁCH 10X21 - Mỗi ngày 10km

Thời hạn đăng ký:

THỬ THÁCH 10X21 - Mỗi ngày 10km

27/08/2020 (00:00) - 27/09/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đăng Công Nguyễn Đăng Công


THỬ THÁCH 10X21 - Mỗi ngày 10km

Hành động tạo thói quen

Thói quen tạo tính cách

Tính cách gặt số phận

21 ngày cho 1 thói quen mới : CHẠY BỘ

Mỗi ngày 10km/1 wo  - thử thách không hề dễ, mà cũng không khó nếu bạn quyết tâm.

ARE YOU READY??? 

--- Lưu ý:

Thử thách có tính cộng điểm "SAO TÍCH LŨY" với điều kiện 50% số người tham gia hoàn thành.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 10 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

27/09/2020 23:00 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

200 người đã tham gia

charts5