Thiên Trường Runnes Tháng 1 năm 2023

Thiên Trường Runnes Tháng 1 năm 2023

10/01/2023 (00:00) - 31/01/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Thiên Trường Runers Thiên Trường Runers


Chào mừng anh chị em Thiên Trường Runners tham gia Thử thách Tháng 1-2023

Thành phần tham gia : Thành viên Runnes Thiên Trường; các bạn yêu bộ môn chạy đang sinh sống, làm việc tại Nam Định và các bạn Nam Định xa quê .

Tiêu chí : Sống lành mạnh, đoàn kết, sức khỏe là giải thưởng, trung thực, không ganh đua!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Thời gian di chuyển tối thiểu: 15 (phút)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

15/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở