Thiên Trường Long run weekend - Lần thứ 40

Thiên Trường Long run weekend - Lần thứ 40

01/10/2022 (00:00) - 02/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Thiên Trường Runers Thiên Trường Runers


Chào mừng anh chị em Thiên Trường Runners tham gia thử thách Long run weekend Lần thứ 40

Thành phần tham gia : Thành viên Runnes Thiên Trường; các bạn yêu bộ môn chạy đang sinh sống, làm việc tại Nam Định và các bạn Nam Định xa quê .

Tiêu chí : Sống lành mạnh, đoàn kết, sức khỏe là giải thưởng, trung thực, không ganh đua!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 10 (km)
  • Thời gian di chuyển tối thiểu: 40 (phút)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

01/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21.1 KM ()
30 KM ()
42.2 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở