The challenge runs in May, Cat Linh - Vietcombank DACN

Thời hạn đăng ký:

The challenge runs in May, Cat Linh - Vietcombank DACN

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Giorno Phạm Giorno


Các bước chạy giúp bạn tiến xa về sức khỏe, đầy lùi covid 19. Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh, tiến xa trong các bước đi.


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

30/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
80 km
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở