Thanh niên VNPT Quảng Trị - Run For Health

Thanh niên VNPT Quảng Trị - Run For Health

01/03/2021 (00:00) - 30/03/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Minh An Minh An


Mục tiêu

-  Triển khai hoàn thành mục tiêu Đề án 1 của Chuyên môn – Công đoàn:  Nâng cao thể chất đảm bảo sức khỏe để sản xuất.

- Đẩy mạnh phong trào TDTT, hình thành thói quen rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho đoàn viên thanh niên.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 13
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

25/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
70 KM
100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

232 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở