Mở
Tháng 7 - Bốn mươi độ ba cây

Thời hạn đăng ký:

Tháng 7 - Bốn mươi độ ba cây

01/07/2020 (00:00) - 31/07/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tôn Lương Anh Tôn Lương Anh


Thử thách nội bộ cho các thành viên CLB 3km

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 10:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 10:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

06/07/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
60 km
Nam (80KM)
100 KM
120 km

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia