Tháng 5 giảm mỡ

Tháng 5 giảm mỡ

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Dung Quoc Dung Quoc


Thử thách nội bộ MHDI-361


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 13:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

05/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70KM
100 KM ()
150 KM ()
182KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở