Tháng 5 - Ba cây chào ngày hè

Tháng 5 - Ba cây chào ngày hè

01/05/2020 (00:00) - 31/05/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tôn Lương Anh Tôn Lương Anh


Thử thách nội bộ cho các thành viên CLB 3km

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 9:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 09:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS

Thời hạn đăng ký

09/05/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
60 km
Nam (80KM)
100 KM
120 km

Phần thưởng khi hoàn thành

7 người đã tham gia