Tháng 3 vật vã

Tháng 3 vật vã

01/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Lê đức Đông Lê đức Đông


Sau 1 tháng delay vì Corona & tình hình nghỉ học (dài hạn) 


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

18/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

78 người đã tham gia

charts5