Tháng 03 bắt đầu thần tốc

Tháng 03 bắt đầu thần tốc

01/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Hải Đăng Hải Đăng


Tháng 03 sẽ là tháng bắt đầu cho hành trình chạy và rèn luyện sức khỏe cho cả năm cũng như là tháng bản lề cho các kế hoạch và dự định đã lập cho cả năm 2020.

Sẽ có nhiều hạng mục phù hợp hơn với các thành viên 60km đến 150km.

Yêu cầu: hoàn thành tối thiểu hạng mục đã đăng ký. Mỗi tuần ít nhất 3 lần chạy, nếu không sẽ xem như không hoàn thành thử thách. Cá nhân đăng ký thử thách phải phù hợp với khả năng chạy của bản thân (căn cứ vào các kết quả trong nhóm trước đây)

Phạt: Mỗi thành viên không hoàn thành thử thách đã đăng ký phạt 200k và 10k × số km thiếu so với thử thách.

Thưởng: Là người có tỷ lệ % hoàn thành thử thách cao nhất. Phần thưởng là đai đeo có trang bị bình nước cho chạy dài. Hoặc có thay đổi sẽ update với giá trị tương đương.

 


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

14/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km
80 km
100 km
120 km

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia