Tháng 02 Den Lu Runners 2021

Tháng 02 Den Lu Runners 2021

04/02/2021 (00:00) - 28/02/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Lê Lân Lê Lân


Thử thách tháng 02 Den Lu Runners 2021. 

Cả nhà nhớ duy trì đều đặn các hoạt động thể dục, nâng cao sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh nhưng phải tuân thủ theo đúng các hướng dẫn của ngành Y tế.

Đảm bảo sức khỏe và giữ an toàn cho chúng ta, gia đình và xã hội.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

12/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
80 km ()
120 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

38 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở