Tết Trong Trại

Tết Trong Trại

08/02/2024 (00:00) - 14/02/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Đỗ Ích Quân Đỗ Ích Quân


 1. Tổng số km tối thiểu phải đạt trong thời gian thử thách là 100km.
 2. Mỗi ngày phải có tối thiểu 1 tracklog hợp lệ.
 3. Tracklog hợp lệ có khoảng cách tối thiểu 5km, pace trung bình nhanh hơn 8 phút/km.
 4. Trong thời gian thử thách phải có ít nhất 1 tracklog 24km.
 5. Không hoàn thành 100km mỗi km thiếu nộp phạt 10k. Mỗi một ngày không có tracklog nộp phạt 100k. Không có tracklog 24km nộp phạt 200k.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Thời gian thực hiện (h)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 08:00 (phút/km)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 08:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 5 (km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 28 đến 50 (km/h)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed speed) trung bình tối thiểu: 28.0 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 15 (km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

07/02/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở