Tết giảm cân

Tết giảm cân

07/02/2021 (00:00) - 28/02/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Dung Quoc Dung Quoc


Thử thách nội bộ của Xóm đi bộ 361

Pace từ 4:00 đến 14:00


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

07/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
40 KM
50 KM
70 KM ()
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

30 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở