TEST ROUTE - SVMC OLYMPIC 2019

TEST ROUTE - SVMC OLYMPIC 2019

23/11/2019 (00:00) - 23/11/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Thach Nguyen Thach Nguyen


Test Route for SVMC Olympic 2019 - Running

Distance: 5K - 10K - 21K


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 5 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

22/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km
10 km ()
21 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia