Team72 - Thử thách chạy xuyên Tết con Mèo

Team72 - Thử thách chạy xuyên Tết con Mèo

14/01/2023 (00:00) - 28/01/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Hoàng Vũ Nguyên Hoàng Vũ Nguyên


IÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký). Trong đó:
 • Mỗi ngày chạy tối thiểu 1 cuộc dài tối thiểu 2,3km trong đó:

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 4:00 đến 7:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 2,3 (km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

THƯỞNG, PHẠT:
1. Thưởng: Sẽ công bố sau
2. Phạt:
- Chạy không đủ km đăng ký, mỗi km thiếu đóng quỹ nhóm 9.999 đồng;
- Chạy thiếu 1 ngày đóng quỹ 99.999 đồng/ngày;

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 07:00 (phút/km)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 07:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

14/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 km
70 km
100 km
120 km

Phần thưởng khi hoàn thành

43 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở