Team Kế hoạch SBS - Theo đuổi mục tiêu tháng 7

Hạn đăng ký và thi đấu:

Team Kế hoạch SBS - Theo đuổi mục tiêu tháng 7

23/06/2022 (00:00) - 31/07/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Quân Tiến Quân Tiến


Phòng Kế hoạch theo đuổi mục tiêu tháng 7

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

20/07/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

90 km
120 km

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở