Team Giám sát SBS - Theo đuổi mục tiêu tháng 1-2023

Team Giám sát SBS - Theo đuổi mục tiêu tháng 1-2023

01/01/2023 (00:00) - 31/01/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Quân Ca Quân Ca


Tháng 1-2023

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 14 đến 45 (km/h)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 04:00 (phút/100m)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

20/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km
100 km
180 km
220 km
250 km

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở