Team Chạy HBT

Hạn đăng ký và thi đấu:

Team Chạy HBT

25/06/2022 (00:00) - 25/07/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Mùa Thu Hà Nội Mùa Thu Hà Nội


- Có thành tích chạy tối thiểu 1km/1 hoạt động, và có pace (phút/km) trong khoảng từ 4:00 đến 14:00 phút/km

- Thành tích tối thiểu 150km

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

05/07/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

37 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở