Mở
TCBWeRun - 10 Days Challenges

TCBWeRun - 10 Days Challenges

24/07/2020 (00:00) - 02/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Huy Nguyễn Huy Nguyễn


10 ngày thử thách TCB Runners 02 miền theo khu vực địa lý (MB: R1-R9, MN: R10-R16) 

Mục tiêu để thử nghiệm nền tảng tracking mới chuẩn bị cho các event dài hơi sắp tới của CLB.

Giới hạn 02 đội, mỗi đội 10 người, first come first serve. Cuộc đua tổng thành tích của TEAM dựa trên mileages với pace giới hạn 4' - 10', mỗi workout tối thiểu 1km, được cộng dồn trong ngày.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 2
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

25/07/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

40 người đã tham gia

charts5