Mở
Tân Tây Đô - Lideco Động lực chạy tháng 8

Thời hạn đăng ký:

Tân Tây Đô - Lideco Động lực chạy tháng 8

01/08/2020 (00:00) - 31/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Bùi Hải Anh Bùi Hải Anh


Thử thách dành cho cư dân Tân Tây Đô - Lideco tháng 8, động lực chạy tháng 8.

Quà tặng đặc biệt từ 84RACE với phần quà của nhà tài trợ 100PLUS - thương hiệu nước uống điện giải số 1 Malaysia và Singapore.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 4
tổng số teams: 4
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Strava

Thời hạn đăng ký

20/08/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42.2 KM
70 KM
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

17 người đã tham gia

charts5