Tây Hà Nội Runner - Cuối tuần nhân đôi cùng Uprace 2021

Tây Hà Nội Runner - Cuối tuần nhân đôi cùng Uprace 2021

13/11/2021 (00:00) - 14/11/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: tham phan tham phan


Đồng hành cùng Uprace 2021

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 15 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

13/11/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

15 km ()
21KM ()
30 KM ()
40 KM ()
50 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

81 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở