Tân Tây Đô - Lideco running club đồng hành cùng BIDV RUN

Tân Tây Đô - Lideco running club đồng hành cùng BIDV RUN

01/11/2020 (00:00) - 30/11/2020 (23:59)

Được tạo bởi: tham phan tham phan


Nhằm tăng cường hiệu quả tập luyện theo bài tập và tăng khả năng tích lũy (chăm chỉ), Challenges tháng 11/2020 này TLR Runners sẽ hướng vào 3 mục tiêu cụ thể:

- Đồng hành cùng BIDV RUN và TẾT ẤM CHO NGƯỜI NGHÈO

- Khuyến khích các cá nhân đăng ký tập luyện theo plan để tăng thành tích cá nhân.

- Khuyến khích việc tích lũy miles để rèn luyện sức khỏe, vui vẻ.

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

10/11/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
250 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở