T36 - Tiến bước đến Vin30

T36 - Tiến bước đến Vin30

01/10/2022 (00:00) - 30/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Vũ Thành Minh Vũ Thành Minh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

LƯU Ý:

 • Mỗi Tổ/Khối/Bộ phận có tối thiểu 10 người tham gia.
 • Không hoàn thành mục tiêu từng tháng cứ mỗi kilomet thiếu xin góp quỹ 10.00 VNĐ - Tổ Thể chất sẽ tổng hợp cuỗi tháng trước kì họp hội đồng tiếp theo.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 11
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

07/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21.1 KM
42.2 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở