T36 - Khối 1 - EDURUN 2023

T36 - Khối 1 - EDURUN 2023

18/03/2023 (00:00) - 23/04/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Vũ Thành Minh Vũ Thành Minh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 15
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

31/03/2023 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5KM - CB & GV
10 KM
21KM

Phần thưởng khi hoàn thành

83 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở