SVMC RUNNING CLUB ĐỒNG HÀNH CÙNG SVMC OLYMPIC 2019 - RUNNING

SVMC RUNNING CLUB ĐỒNG HÀNH CÙNG SVMC OLYMPIC 2019 - RUNNING

30/11/2019 (00:00) - 01/12/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Super Man Super Man


SVMC RUNNING CLUB ĐỒNG HÀNH CÙNG SVMC OLYMPIC 2019 - RUNNING


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 5 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

30/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km
10 km ()
15 km ()
21 km ()
30 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

21 người đã tham gia

charts5