SVMC Running Club 2020-Feb Challenge

Thời hạn đăng ký:

SVMC Running Club 2020-Feb Challenge

01/02/2020 (00:00) - 29/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: SVMC Running Club SVMC Running Club


SVMC Running Club 2020-Feb Challenge


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 0
tổng số teams: 15
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

28/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
60 km
88 km ()
175 km ()
262 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia