SUNPOD Tháng 6

SUNPOD Tháng 6

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Bùi Thế Hoàn Bùi Thế Hoàn


Thời gian thực hiện: từ 01/06/2021 đến 30/06/2021

Đối tượng tham gia: thành viên SUNPOD company

Cự ly: 90km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

05/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ 90km

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở