Summer running

Thời hạn đăng ký:

Summer running

20/05/2020 (00:00) - 26/07/2020 (23:59)

Được tạo bởi: NguyenThacQuang NguyenThacQuang


Giải chạy hè ( Summer running) dành cho các đoàn viên công đoàn ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

30/06/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70KM
150 KM
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

52 người đã tham gia

charts5